EI Core EI with GAP Lamination

EI Core EI with GAP Lamination

EI-Core-EI-with-GAP-Lamination-application

Table A

Figure A

TYPE a b c d e g h i aperture f
EI_60F 60.0 51.6 20.0 10.0 10.0 41.6 10.0 0.55,0.7,0.8,0.9,1.03,1.15,1.25,1.37,1.5
EI_75F 75.0 64.1 25.0 12.5 12.5 51.6 12.5 1.2,1.27,1.4,1.5,1.6,1.8,1.95,2.35
EI_96F 96.0 81.6 32.0 16.0 16.0 65.6 16.0 1.55,1.6,1.82,2.1,2.2,2.4,2.75
EI_60H 60.0 50.0 20.0 10.0 10.0 40.0 10.0 0.7,0.8,1.1,1.5
EI_66H 66.0 55.0 22.0 11.0 11.0 44.0 11.0 0.8,1.0,1.2,1.8
EI_67.5H 67.5 62.5 16.5 8.0 17.5 51.6 12.5 1.2,1.5,1.6,2.0
EI_75H 75.0 62.5 25.0 12.5 12.5 50.0 12.5 1.25,1.3,1.4,1.45,1.6,1.95,2.0,2.1,2.35
EI_96H 96.0 80.0 32.0 16.0 16.0 64.0 16.0 1.8,2.0,2.2,3.3

 

Table B

Figure-B

TYPE a b c d e G h i aperture f
EI_39C 39.0 27.0 13.18 6.59 6.32 6.38 0.5
EI_41C 41.0 26.0 13.8 6.9 6.7 6.7 0.5
EI_41D 41.0 26.5 13.8 6.9 6.85 6.9 0.5
EI_42C 42.0 28.0 13.8 5.9 7.2 7.2 0.5
EI_66C 44.0 51.0 22.0 11.0 11.0 11.0 0.9
EI_66CC 45.5 51.0 20.5 10.25 12.5 10.4 1.1
EI_60C 60.0 50.0 20.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.7(1.5)
EI_75C 75.0 62.5 25.0 12.5 12.5 50.0 12.5 1.25(1.95)

Table C

Figure-C

TYPE a b c d e g h i aperture f
EI_60BH 60.0 50.0 20.0 10.0 10.0 40.0 10.0 50.0 4.0 0.55,0.8,1.2
EI_66BH 66.0 55.0 22.0 11.0 11.0 44.4 11.0 56.0 4.5 0.55,0.8,1.0
EI_75BH 75.0 62.5 25.0 12.5 12.5 50.0 12.5 62.5 5.0 1.3
EI_76.2BH 76.2 63.5 25.4 12.7 12.7 50.8 12.7 64.0 5.0 1.3,1.5,1.8,2.0,2.3
EI_85.8BH 85.8 71.5 28.6 14.3 14.3 57.2 14.3 71.0 5.0 1.3,1.5,1.8,2.0
EI_96BH 96.0 80.0 32.0 16.0 16.0 64.0 16.0 80.0 6.0 2.2,2.75
EI_114BH 114.0 95.0 38.0 19.0 19.0 76.0 19.0 95.0 7.0 2.5
EI_133.2BH 133.2 111.0 44.4 22.2 22.2 88.8 22.2 111.0 7.0 5.5

 

TOP